Orgelcommissie

Deze commissie heeft als taak advies uit te brengen bij het aanstellen van nieuwe organisten en houdt zich ook bezig met de staat, het onderhoud en eventuele aanpassingen van het kerkorgel. Hieronder vallen tevens de andere orgels die eigendom van de kerk zijn.
De orgelcommissie is een adviesorgaan van de kerkenraad en bestaat uit de volgende personen:

  1. Dhr. R.F. Rolfes
  2. Dhr. R. Voogt
  3. Dhr. R.J.W. Pols
  4. Dhr. P.C. de Jonge
orrugol