Bedrijfs hulpverlening (BHV)

Van overheidswege worden veel eisen gesteld aan openbare gelegenheden. Ook onze kerk valt daaronder. Daarom is er binnen onze gemeente een BHV-commissie ingesteld, die adequaat kan optreden bij eventuele calamiteiten. De commissie zal ook nauwlettend in de gaten houden of de veiligheid in- en rondom het gebouw op orde is. Acht  gemeenteleden hebben een cursus gevolgd voor dit werk en zijn door de kerkenraad benoemd in de BHV-commissie. Al deze personen hebben een vaste plaats in het kerkgebouw, die herkenbaar is aan een sticker: ‘Gereserveerd BHV’. Volg bij calamiteiten altijd de aanwijzingen van de BHV-ers op.
bhv_sign

Hoofdcontactpersoon voor de BHV is Dhr. P.T. Visser.