Contactcommissie

Het doel van de Contactcommissie is het onderhouden van contact met de leden van de gemeente van 70 jaar en ouder. Ook gaat de Contactcommissie op bezoek bij leden van de gemeente tijdens ziekenhuisopname,  huwelijksjubileum of geboorte. Drie maal per jaar in maart, juni en september organiseert de commissie in zorgcentrum ‘Uitzicht’ een ouderenavond. In december wordt de Adventsavond voor de ouderen gehouden. De medewerkers vergaderen om de maand op dinsdagmiddag.
contactcom

Voor meer informatie over de contactcommissie kunt u contact opnemen met mevr. C. Blom – Schenk.