Zendingscommissie

zending1
De zendingscommissie is een kleine commissie die geen grote acties opzet voor de buitenlandse zending maar binnen de classis Rotterdam deelneemt aan de zendingsactiviteiten zoals de classicale zendingsdag en de jongeren zendingsavond.

Net als alle Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, levert de Christelijke Gereformeerde Kerk van Vlaardingen een jaarlijkse financiële bijdrage voor de buitenlandse zending. Deze jaarlijkse vaste afdracht van de CGK van Vlaardingen komt specifiek ten goede voor het zendingswerk in het dorpje Nakaya in Indonesië.
De belangen van de buitenlandse zending worden behartigd door een landelijke permanente commissie (een ‘deputaatschap’), kortweg ‘zending’ genoemd.

Een beetje geschiedenis

De geschiedenis van de CGK in hun huidige vorm gaat terug tot 1892. In 1928 werd de eerste zendeling van de CGK uitgezonden naar Sulawesi (Indonesië). Ruim dertig jaar later kwam er een zendingsgebied bij in Venda (Zuid Afrika). Daarna volgden KwaNdebele (1980), Botswana (1990), Mozambique (1995), Burundi (2010), Siberië (2010) en Thailand (2010). Zending onder buitenlandse studenten wordt gesteund sinds 1997.
zending2

Ondanks financiële steun blijft het gebed onmisbaar.

Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil. (Psalm 67 vers 3)

Voor meer informatie over de zendingscommissie kunt u contact opnemen met Peter Seen.