Onderling overleg (O&O)

Onderling Overleg (O&O) heeft ten doel coördinerend werkzaam te zijn bij activiteiten die van onze verenigingen uitgaan. Zij organiseert in nauwe samenwerking met deze verenigingen de kerstavond, jeugdzaterdag/ zondag en andere activiteiten. Jaarlijks wijst O&O een goed doel aan waar dat jaar alle verenigingen en de gemeente zich voor gaan inzetten d.m.v. diverse acties. Zo is er jaarlijks de zgn. actiedag in het voorjaar. Tijdens deze dag (op  zaterdag van 10:00 – 14:00) is er van alles te doen en te koop voor jong en oud. De opbrengst gaat dan naar het vastgestelde actie doel van dat jaar.
IMG_4256

Voor meer informatie over de commissie O&O kunt u contact opnemen met mevr. S.W. Peters.