Onze kerkenraad

Onze kerkenraad is het “bevoegd gezag” van onze gemeente. De raad wordt gekozen uit de mannelijke leden van onze gemeente die belijdenis hebben afgelegd.  Door hun roeping door de gemeente voelen zij zich geroepen door de Heere om zich in te spannen voor het werk in Zijn kerk. De kerkenraad wil vooral geestelijke leiding geven aan de gemeente. Daarnaast moeten er natuurlijk ook bestuurlijke zaken geregeld worden. Onze kerkenraad bestaat uit onze predikant, vier ouderlingen en vier diakenen en vergadert eenmaal per maand.

De scriba van onze kerkenraad is dhr. A. van Ree.