Onze diaconie

Onze diaconie bestaat uit vier diakenen. Zij hebben als gekozen lid van de kerkenraad de taak het verzorgen van hulp aan behoeftigen.  Regelmatig wordt er gecollecteerd tijdens de kerkdienst voor de diaconie. Het doel dat de diaconie zich stelt is het omzien naar de zwakken in de gemeente en samenleving en het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van de gemeente. Het diaconaal bewustzijn dient te worden gevormd vanuit het Woord. De diaconie is geroepen om binnen de gemeente handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

In het beleidsplan van de diaconie vindt u meer informatie over de diverse activiteiten die worden uitgevoerd.

De secretaris van de diaconie is dhr. R.A. Wuister.