Ons orgel

Het huidige orgel heeft een bewogen geschiedenis. Het is na ruim dertien jaar in 1983 opgeleverd door de fa. Tiggelman uit Zaltbommel. Het voormalige Leeflang orgel was in dermate slechte staat dat vervanging noodzakelijk was. Tijdens een grondige renovatie van de kerk in 1966 werd de speeltafel van het voormalige electro-pneumatische orgel verplaatst naar de galerij, recht tegenover het orgel en de kansel.

Orgel2
In het voorjaar van 1969 werd de bouw van het nieuwe orgel opgedragen aan de Duitse firma Fabritcius. Hij werkte toen samen met een uit Rotterdam afkomstige orgelkenner dhr. den Bleeker. De Duitse orgelbouwer wilde voor de Nederlandse markt een promotieorgel hebben. Vlaardingen werd de gelukkige en kon een twee klaviersorgel met vrij pedaal en 13 stemmen voor het bedrag van ƒ 58.000,– rijker worden. Het nieuwe orgel was geprojecteerd op de galerij in de toren. Daartoe moest men de speeltafel van het oude orgel verplaatsen naar de rechterzijkant van de galerij.

Na veel problemen van beloftes niet nakomen van de orgelbouwer werd onder zware druk een deel van het orgel alvast opgebouwd in de kerk. Zo stond het front er met de speeltafel en later kwamen de pijpen van de manualen. Het oude orgel hield het niet meer en stopte. Noodgedwongen werd op het ongeïntoneerde half klare orgel de zondagse diensten begeleid. Zo bezat het kerkgebouw twee orgelfronten. Op de galerij was het geluid veel te sterk, terwijl de kerkgangers onder de galerij zich afvroegen of het orgel wel speelde. De orgelbouwer liet niets meer van zich horen en via een gerechtelijke procedure werden alle materialen, die inmiddels eigendom waren van de gemeente, naar Nederland gehaald.
Na rijp beraad werd in 1981 besloten met een andere orgelbouwer verder te gaan. De heer Frans van Tilburg werd als adviseur aangetrokken. Nieuwe offertes moesten worden aangevraagd en de firma M.C. Tiggelman uit Zaltbommel werd de opdracht gegund. Er werd een waterdicht contract opgesteld en de heer Tiggelman gaf de garantie het orgel in het voorjaar van 1983 op te leveren. De heer van Tilburg adviseerde het orgel weer boven de kansel te plaatsen. Tijdens de bouw en verplaatsing van het orgel, werden de zondagse diensten begeleid op het elektronische orgel welke vooraan in de kerk naast de kansel werd geplaatst.

Op 4 maart 1983 kon het orgel door de heer Tiggelman overgedragen worden aan onze gemeente. Frans van Tilburg bespeelde op deze historische avond het nieuwe orgel. Hij concerteerde enkele koralen van J.S. Bach, een Menuet en een Allegro van Händel, Toccata van Bram Bruin, Trio over het Gebed des Heeren van Jan Zwart, Aria over “Verlosser Vriend” van Feike Asma en verder improviseerde hij over twee orgelkoralen: “Wat God doet dat is welgedaan” en “Kom laat ons voortgaan kinderen”.
Orgel

Het huidige orgel heeft de volgende dispositie:

  • Man. I: Prestant 8′, Holpijp 8′, Oktaaf 4′, Fluit 2′ , Mixtuur 1 1/3′
  • Man II: Gedeckt 8′, Gemshoorn 4′, Oktaaf 2′, Quint 2 2/3′, Dulciaan 8′ (oorspronkelijk Kromhoorn 8′), Tremulant
  • Pedaal: Subbas 16′, Gedecktbas 8′, Koraalbas 4′.
  • Koppels: I-II, I-P, II-P

De orgelcommissie van onze gemeente is belast is met het onderhoud van ons orgel.