Kerkdiensten

Bijbel 

De aanvang van de zondagse kerkdiensten is gewoonlijk om 10.00 en 17.00 uur. Als een kerkdienst een andere aanvangstijd heeft, wordt dit de zondag er voor afgekondigd. Ook staan de diensten vermeld in het kerkblad en op deze website in de agenda.

Tijdens de zondagse erediensten staan we met name stil bij een bepaald stuk uit de Bijbel. Onze predikant legt Gods Woord uit in de prediking en geeft practische toepassingen voor in het dagelijks leven, zowel praktisch als geestelijk.

U bent van harte welkom om onze diensten te bezoeken. Ons kostersechtpaar zal u hartelijk ontvangen, en natuurlijk ook onze gemeenteleden. Kijk hier voor de eerst volgende diensten die gehouden worden.