Links

Op deze pagina kunt u een aantal links vinden naar andere websites die wellicht interessant zijn voor u.

 

Het ABC van het geloof

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan jongeren door te geven. We hopen dat je hierdoor de betekenis hiervan voor je eigen leven gaat zien.

 

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding. We hopen natuurlijk ook ouders uit andere kerken te kunnen inspireren en we werken samen met allerlei christelijke organisaties.

 

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.
Het werk van het LCJ is erop gericht om het hart van jongeren in te winnen voor de Heere. Ons werk doen we in afhankelijkheid van Hem, in oprechte bewogenheid met kinderen en jongeren.

 

Evangeliestek

Evangeliestek is een samenwerkingsverband tussen het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). Het HJW en het LCJ wil zich inzetten voor de kinderen binnen en buiten de kerk. Het is hun verlangen dat kinderen tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus.  Deze gedeelde roeping, zoals verwoord in de Heilige Schrift en de drie formulieren van enigheid binden de partijen samen en geven een breed fundament om principieel samen te werken.

 

Refo 500

Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Het platform gaat uit van de Nederlandse Stichting Refo500.

 

Doeners

Kerkelijke jongeren zijn heel verschillend: in karakter, in opleidingsniveau, in interesses, in capaciteiten. Er zitten er tussen die veel lezen en die nooit lezen. De een werkt vooral met zijn hoofd, de ander vooral met zijn handen. Ruim de helft van de jongeren is meer doener dan denker. Toch is er in de kerk (als het gaat over jeugdwerk, catechese, etc.) in het verleden weinig nagedacht over de vraag wat juist deze jongeren nodig hebben om de boodschap van het Evangelie te verstaan en te verwerken. Veel doeners, jongeren die minder met hun hoofd werken maar meer met de handen, hebben het gevoel dat de boodschap over hun hoofd heengaat. De stuurgroep ‘Doeners in de kerk’ wil zich inzetten voor de doeners binnen kerk, school en gezin én voor hun opvoeders.