Mannenvereniging

MV
Het doel van de mannenvereniging is het onderzoeken van de Schriften om zo de Christus der Schriften (beter) te leren kennen. Daarnaast zoeken we elkaar te dienen met onze Schriftstudie en zo ook de onderlinge band te versterken. De mannenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond in de zaal van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.

Voor meer informatie over de mannenvereniging kunt u contact opnemen met Dhr. W.K. Romijn.