Sjaloom (8-12)

Vereniging ‘Sjaloom’ is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Elke vrijdagavond komen wij bij elkaar en behandelen we eerst een gedeelte uit de Bijbel. Een lid van de vereniging bereidt het onderwerp voor dat op de avond centraal staat. Na de inleiding wordt samen nagedacht over het onderwerp.

Na deze bespreking is er pauze, waarna we iets ontspannends doen. De ene keer is dat knutselen, de andere keer een spel. Soms hebben we in plaats van een verenigingsavond een ontspannende activiteit, zoals bowlen. Aan het begin van het seizoen hebben wij de jeugdzaterdag en- zondag. Daaraan nemen alle kinderen deel. Deze dagen zijn altijd heel fijn.

Klik hier voor het actuele jaarrooster van vereniging “Sjaloom”.
Jeugd8-12


Ben je nog geen lid van ‘Sjaloom’ en heb je zin om te komen? Dat kan! Je bent elke vrijdagavond welkom om 19.00 uur in de grote zaal van de kerk. Om 20.30 uur eindigen wij de avond. Leuk als je komt!
Voor meer informatie over onze jeugdvereniging kunt u contact opnemen met Mevr. S.W. Peters.