Zondagsschool

Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom op onze zondagsschool. We komen elke zondag bij elkaar na de morgendienst, met uitzondering van de avondmaalszondagen.

Zondagschool
De zondagsschool begint om 11.45 uur en is om 12.45 uur afgelopen. Na een leesdienst is de zondagsschool om 12.15 uur afgelopen. De  kinderen van 4-7 jaar komen in de kleine zaal bij elkaar en de kinderen van 8-9 jaar in de kleine zaal ernaast. De kinderen van 10-12 komen in de grote zaal bij elkaar.

We beginnen de zondagsschool met zingen en bidden. Daarna overhoren we de geleerde tekst en de versjes. Hierna luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel of lezen we het gedeelte uit de Bijbel dat aan de beurt is. Als afsluiting maken we een tekening, doen we een puzzel of zingen we geestelijke liederen met elkaar.
Voor meer informatie over onze zondagsschool kunt u contact opnemen met Mevr. C. Schoonrok – Droger.