Belijdenis

De belijdeniscatechisaties zijn bedoeld voor hen die de stap willen maken naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Een extra verdieping wordt geboden in het verstaan van Gods Woord en onze geloofsleer en ook wordt gesproken over hoe je als christen in deze wereld staande kunt blijven en anderen van dienst kunt zijn.

Voor meer informatie over onze catechisaties kunt u contact opnemen met onze predikant ds. C.J. Droger.