Jong belijdende leden

Om de veertien dagen geeft br. W.K. Romijn catechisatie aan jong belijdende leden. Deze catechisaties zijn bedoeld voor jongeren die recentelijk de openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Deze catechisaties bieden een extra hulp in het nog meer leren kennen van Gods Woord en willen toerusten voor het christen-zijn in deze wereld en in de dagelijkse praktijk van het leven.

Voor meer informatie over de catechisaties voor jong belijdende leden kunt u contact opnemen met br. W.K. Romijn.