Huwelijks

Ringen
Als een stel zich bij onze predikant meldt met de vraag of hij hun a.s. huwelijk wil bevestigen, gaat hij daar graag op in. Tegelijk biedt hij hen huwelijkscatechese aan. Deze bestaat uit een drietal bijeenkomsten in de pastorie, waarbij het boekje van prof. dr. W.H. Velema, Bouwen aan je huwelijk, de leidraad voor de gesprekken vormt. Tijdens deze gesprekken wordt ook de invulling van de trouwdienst met elkaar doorgenomen. De avonden zijn bedoeld als een voorbereiding op en als toerusting voor het a.s. huwelijksleven.

Ook praktische zaken worden met elkaar besproken en heel wat tips worden meegegeven.  Het doel van de huwelijkscatechese is dat zij onder Gods zegen zal bijdragen aan een goed en gelukkig huwelijksleven.

Voor meer informatie over de huwelijkscatechese kunt u contact opnemen met onze predikant ds. C.J. Droger.